“Glazba je čudesna jer aktivira
sva čula i u njoj nalazim
svoju neiscrpnu inspiraciju.
Note u meni stvaraju konstelaciju
boja i svjetova
koje prenosim sa lakoćom
u velikoj raznolikosti
boja i motiva
koji izranjaju iz nje.”